Øvrige Priser og Medlemsbetingelser

Polterabend arrangementer, seminarium, skolebesøg, privat undervisnig eller andet. Kontakt for pris og mere info på tlf. 23917320  eller skriv til os via e-mail: mma8700@hotmail.com
 
Leje af boksehandsker 20 kr. (første mdr. gratis!)
Leje af benskinner 20 kr. (første mdr. gratis!)
Leje af håndklæde 20 kr.
Bero 150 kr.
Skal ske inden den 15. i måneden på e-mail: mma8700@hotmail.com. En bero kan vare i op til 3 måneder. 
 
 
Klippekort: Til alle hold og besøgende.
1 Klip 60 kr.
10 Klip 500 kr.
20 Klip 800 kr.
1 klip gælder hele dagen.
 

 

Medlemsbetingelser i Lions Fight Gym

 
§1. BETALING
Ved oprettelse af et medlemskab betales der kontant eller mobilpay for indmeldelses gebyr for perioden fra oprettelsen til første betaling. Aftalen skal tilmeldes PBS eller MobilPay. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betalingen sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Lions Fight Gym opbevarer stamoplysninger. Såfremt kontrakten misligholdes, ved eksempelvis manglende betaling har Lions Fight Gym retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Hvis Lions Fight Gym er nødsaget til at fremsende rykker, betales et gebyr på 100 kr.
 
 
§2. FOR SEN BETALING
Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Lions Fight Gym ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Lions Fight Gym forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af Lions Fight Gym tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte Lions Fight Gym faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.
 
 
§3. OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på en løbende måned plus en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt på e-mail: mma8700@hotmail.com.
 
 
§4. TVISTER OG DOKUMENTATION
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra centret eller mail.
Ved opsigelse af dit medlemskab i Lions Fight Gym, skal du underskrive en kvittering for at udmeldelsen bliver registreret korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt.
Hvis medlemmet har sendt mail til mma8700@hotmail.com, er det medlemmets eget ansvar at sikre sig, at opsigelsen bekræftes af Lions Fight Gym via mail. 
 
 
§5. UMYNDIGE MEDLEMMER
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.
 
§6. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Lions Fight Gym. Lions Fight Gym tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. 
 
 
§7. Værdigenstande
Lions Fight Gym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra klubben.
 
 
§8. PRISÆNDRINGER
Prisændringer meddeles Lions Fight Gym`s Facebook gruppe samt på www.lionsfightgym.dk senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § .